Novinky
IQOS - Nahrazení cigaret alternativou bez kouře

Nahrazení cigaret alternativou bez kouře

IQOS je zařízení určené k nahřívání tabáku, které je výsledkem mnoha let vědeckého výzkumu a testování. Je navrženo tak, aby nahradilo rituály spojené s kouřením cigaret.

Nahrazení cigaret zařízením na nahřívaný tabák

Na světě je úžasné to, kolik možností máme na výběr. I pro dospělého kuřáka, který by jinak pokračoval v kouření nebo užívání jiných nikotinových výrobků, existuje celá řada alternativ.

Pokud jste dospělý kuřák, který chce nahradit cigarety, nabízíme Vám zde několik užitečných informací o dostupných alternativách.  

Náhrady cigaret: Jaké jsou alternativy ke kouření?

E-cigarety jsou jednou z alternativ cigaret. Neobsahují tabák, ale e-liquid, který je obvykle ochucený.

E-liquid se zahřívá, aby se vytvořil aerosol nebo to, co někteří uživatelé označují jako páru. Na trhu je velmi široká nabídka elektronických cigaret a e-liquidů různých charakteristik a parametrů. Pokud uvažujete o elektronických cigaretách jako o náhražce cigaret, jednou z odlišností e-cigaret oproti běžným cigaretám je fakt, že e-cigarety jsou bezdýmné. Tabák se v případě elektronických cigaret nevyskytuje vůbec. To je velmi důležité si uvědomit, když budeme později hovořit o cigaretách.  

Existuje také další druh alternativy cigaret, označovaný jako „nahřívaný tabák“. Toto řešení využívá skutečný tabák, který je speciálně zpracován. Inovativní technologie nahřívá tabák v zařízení na určitou teplotu, což znamená, že nedochází k žádnému hoření a spalování. Výsledkem je, že tento typ produktů se od cigaret liší stejně jako elektronické cigarety – je bezdýmný.  

A právě IQOS je jednou z těchto alternativ ke kouření, která tabák pouze nahřívá, tedy nespaluje. IQOS zařízení, vyvinuté společností Philip Morris International, využívá inteligentní technologii zvanou HeatControl™ k přesné kontrole teploty nahřívání speciálně navržených tabákových náplní.

Jak se nahřívaný tabák do IQOS zařízení liší od kouření cigaret?

Nejdůležitější rozdíl mezi nahříváním tabáku v IQOS a kouřením cigaret je tento: ačkoli IQOS není bez rizika, neboť dodává tělu nikotin, který je návykový, je nahřívání tabáku v IQOS jednoznačně lepší alternativou ke kouření.

Hlavní důvod byl již naznačen – vychází ze skutečnosti, že IQOS zařízení tabák nahřívá, tedy nespaluje. Na zapáleném konci cigarety může teplota dosahovat 600 °C i více. Toto spalování produkuje více než 6 000 chemických látek a mnoho z nich způsobuje nemoci související s kouřením. IQOS oproti tomu tabák pouze nahřívá, díky čemuž nedochází k jeho spalování. 

Užívání IQOS jako alternativy cigaret má několik výhod: 

  1. Žádný kouř: Na rozdíl od cigaret neprodukuje IQOS žádný kouř, pouze aerosol, a produkuje tak o 95 % méně škodlivých látek ve srovnání s cigaretami**.
    Důležitá informace: To nemusí nutně odpovídat snížení rizika o 95 %. Užívání IQOS není bez rizika.
  2. Bez popela: Protože IQOS tabák nahřívá, tedy nespaluje, neprodukuje také žádný popel.  
  3. Méně odéru: Aerosol, který produkuje IQOS, se rozptýlí rychleji než cigaretový kouř a zanechá méně stop. Vaše ruce, vlasy, oblečení i blízcí Vám poděkují!   
  4. Žádné zabarvení prstů: IQOS Vám nezabarví prsty tak, jak to dělají cigarety.  
  5. Ohleduplnější k okolí: Jelikož IQOS zařízení produkuje méně zápachu než cigarety, je méně pravděpodobné, že byste obtěžovali lidi ve svém okolí.  

IQOS vám umožní nahradit kouření cigaret***  méně škodlivou alternativou, která neprodukuje kouř ani popel, ale přesto Vám poskytne skutečnou chuť tabáku a uspokojení.

Důležitá informace: Užívání IQOS není bez rizika.

Objevujte IQOS 3 DUO

** „O 95 % méně“ představuje průměrné snížení hladin řady škodlivých chemických látek (kromě nikotinu) ve srovnání s kouřem z referenční cigarety (3R4F). Viz Důležité informace na IQOS.com. 
*** Zdroj: Na základě shrnutí důkazů dostupných pro IQOS ve srovnání s pokračováním v kouření.