Czech
Věda

Věříme ve vědu. Věříme, že může změnit životy milionů dospělých kuřáků, kteří by jinak dál pokračovali v kouření. Za tímto účelem jsme pověřili vědce, aby se zaměřili na vývoj produktů, na které mohou dospělí kuřáci přejít, pokud chtějí lepší alternativu než cigarety. Stovky vědců a inženýrů v globálních výzkumných a vývojových centrech PMI ve Švýcarsku a Singapuru společnými silami vyvinuly a důkladně otestovaly IQOS - inovativní elektronické zařízení, které tabák nespaluje, ale nahřívá. Produkuje aerosol, který dodává tabákovou chuť a nikotin.

Science_noHeets

Technologie nahřívání

 

Po zapálení cigarety dochází k procesu hoření, teplota rychle stoupá a začíná vznikat kouř a popel. Při každém potažení z cigarety se teplota v hořící špičce ještě zvýší. Cigaretový kouř je směsí více než 6 000 chemických látek, z nichž asi 100 je orgány veřejného zdraví spojováno s nemocemi souvisejícími s kouřením.

Proč je nahřívání lepší

IQOS tabák nespaluje, ale jen nahřívá. Důvod je prostý: při spalování tabáku vzniká velké množství škodlivých chemických látek. Technologie IQOS HeatControl™ tabák nespaluje, ale pouze nahřívá, což znamená, že ve srovnání s cigaretovým kouřem výrazně redukuje množství produkovaných škodlivých chemických látek.

OBJEVIT

Technologie IQOS HeatControl ™ nahřívá tabák na mnohem nižší teplotu, než je teplota při hoření cigarety. Nedochází tak ke znehodnocení tabáku spálením a k produkci kouře. Při užívání IQOS vzniká tabákový aerosol, který vám přináší vysoce kvalitní chuť tabáku a obsahuje o 95 % méně škodlivých chemikálií ve srovnání s cigaretami.*  

Důležitá informace: To nutně nepředstavuje snížení rizika o 95 %. IQOS není bez rizika. Obsahuje nikotin, který je návykový. Je určen výhradně pro dospělé.

*"O 95 % méně" představuje průměrné snížení hladiny široké škály škodlivých chemických látek (kromě nikotinu) ve srovnání s kouřem z referenční cigarety (3R4F). Podívejte se na důležité informace na www.IQOS.com.

ZJISTIT VÍCE

Science_heating technology_PeopleNoHeets_3
Science_heating technology_PeopleNoHeets_3
Vědecký přístroj

Věděli jste, že jsme vytvořili přístroj, který porovnává rozdíl mezi kouřem, který vzniká při spalování tabáku v cigaretě a aerosolem, který vzniká při nahřívání tabáku v zařízení IQOS? Podívejte se na následující video a zjistíte více.

Science_heating technology_science machine

Je používání IQOS méně škodlivé pro zdraví?


Science_less toxic_PeopleNoHeets_1

 

V laboratorních podmínkách jsme zjistili, že aerosol ze zařízení IQOS má v porovnání s cigaretovým kouřem nižší toxicitu.

Naši vědci důkladně testují všechny naše výrobky, než se dostanou do rukou dospělým kuřákům.  Pomocí in vitro testů v našich laboratořích jsme hodnotili cytotoxicitu a genotoxicitu tabákových aerosolů ze zařízení IQOS ve srovnání s kouřem referenční cigarety určené pro výzkumné účely. Souhrnné výsledky těchto testů ukazují, že aerosol generovaný zařízením IQOS je významně méně toxický než kouř z referenční cigarety.

A to je jen malá část naší práce. Od těchto laboratorních testů jsme se přesunuli k testování IQOS s tisícovkami dospělých kuřáků, kteří se dobrovolně účastnili našeho programu pro klinické studie a nakonec nám umožnili uvést naše produkty na trh.

ZJISTIT VÍCE

Science_less toxic_PeopleNoHeets_1

.

Science_less toxic_PeopleNoHeets_2
Science_less toxic_PeopleNoHeets_2

.

Science_tested_PeopleNoHeets_1

Chcete vědět, jak jsme k tomuto závěru došli? Podívejte se podrobněji na některé klíčové vědecké důkazy o IQOS.

Důležitá informace: To nutně nepředstavuje snížení rizika o 95 %. IQOS není bez rizika.

*Zdroj: Založeno na celkových důkazech dostupných pro porovnání IQOS a pokračování v kouření.

ZJISTIT VÍCE

Testováno podle nejvyšších standardů

Zařízení IQOS prošlo důkladným vědeckým hodnocením, včetně dosud provedených 18 neklinických a 10 klinických studií zahrnujících tisíce účastníků. Souhrn dostupných důkazů ukazuje, že zatímco používání IQOS není bez rizika, úplný přechod na IQOS představuje menší riziko pro vaše zdraví než pokračování v kouření cigaret.*

Science_tested_PeopleNoHeets_2

Testováno podle nejvyšších standardů

Science_tested_PeopleNoHeets_1

Zařízení IQOS prošlo důkladným vědeckým hodnocením, včetně dosud provedených 18 neklinických a 10 klinických studií zahrnujících tisíce účastníků. Souhrn dostupných důkazů ukazuje, že zatímco používání IQOS není bez rizika, úplný přechod na IQOS představuje menší riziko pro vaše zdraví než pokračování v kouření cigaret.*

Science_tested_PeopleNoHeets_2

Chcete vědět, jak jsme k tomuto závěru došli? Podívejte se podrobněji na některé klíčové vědecké důkazy o IQOS.

Důležitá informace: To nutně nepředstavuje snížení rizika o 95 %. IQOS není bez rizika.

*Zdroj: Založeno na celkových důkazech dostupných pro porovnání IQOS a pokračování v kouření.

ZJISTIT VÍCE

Klinické studie

 

Znamená významně nižší počet a množství škodlivých chemických látek v aerosolu IQOS také nižší hladiny těchto chemických látek v těle? Pokud je hladina chemických látek v aerosolu z IQOS nižší, nabízí se předpoklad, že úplný přechod na IQOS z cigaret sníží expozici těmto škodlivým chemickým látkám. Abychom to prokázali, měřili jsme biomarkery expozice u řady těchto škodlivých chemických látek u tisíců kuřáků, kteří se účastnili našeho programu pro klinické studie (někteří přešli na IQOS, zatímco jiní buď pokračovali v kouření své značky cigaret, nebo po dobu studie s kouřením přestali).

ZJISTIT VÍCE

Výsledky těchto studií ukazují, že když dospělí kuřáci přejdou na IQOS, vstřebává jejich tělo významně nižší hladiny škodlivých chemických látek, což vede k příznivým změnám u řady rizikových markerů, které byly vybrány z důvodu jejich známé vazby na nemoci související s kouřením.

Science_clinical studies_PeopleNoHeets_3
Science_clinical studies_PeopleNoHeets_3

Spokojenost s IQOS


Science_satisfaction_PeopleNoHeets_1

 

Účastníci naší klinické studie, kteří přešli na IQOS, také uvádějí, že IQOS poskytuje  srovnatelnou míru uspokojení jako cigarety. To podporuje náš názor, že IQOS má potenciál být přijatelnou alternativou pro dospělé kuřáky, kteří by jinak pokračovali v kouření. Na základě všech vědeckých důkazů jsme přesvědčeni, že úplný přechod na IQOS je méně škodlivý než pokračování v kouření cigaret. 

Důležitá informace: IQOS není bez rizika a míra snížení rizika závisí také na četnosti a způsobu užívání u každého jednotlivce. Absolutně nejlepší volbou tak zůstává přestat užívat tabák a nikotin úplně. IQOS není alternativou k ukončení kouření. Obsahuje nikotin, který je návykový.

ZJISTIT VÍCE

Science_satisfaction_PeopleNoHeets_1

.

Science_satisfaction_PeopleNoHeets_2
Science_satisfaction_PeopleNoHeets_2

.

Kvalita vnitřního ovzduší 

 

Kvalita vnitřního ovzduší („IAQ“) označuje kvalitu ovzduší v budovách, obecně založenou na principu zajištění zdraví a pohodlí uživatelů těchto budov.  Teplota, vlhkost a nečistoty jsou některé z faktorů, které mohou kvalitu vnitřního ovzduší ovlivnit. Bylo však prokázáno, že přítomnost člověka a činnosti, jako je vaření, úklid nebo kouření, mají na kvalitu vnitřního ovzduší značný dopad.
Abychom rozšířili naše znalosti a porozuměli dopadu IQOS na kvalitu vnitřního ovzduší, provedli jsme studie simulující „reálné“ podmínky v místnosti s řízeným prostředím. Naše zkušební metody jsou validovány a akreditovány ISO.

ZJISTIT VÍCE

Výsledky studie potvrdily, že používání IQOS nemá negativní dopad na kvalitu vnitřního ovzduší, protože tabák nespaluje a negeneruje tak žádný kouř. To znamená, že několik látek, které jsme přesto v ovzduší detekovali, bylo nalezeno jen ve velmi nízkých koncentracích a hluboko pod maximálními úrovněmi expozice definovanými ve stávajících pokynech týkajících se kvality vnitřního ovzduší.

Science_indoor air quality_PeopleNoHeets_3
Science_indoor air quality_PeopleNoHeets_3