Czech

Důležité informace o IQOS VEEV Vape

 

PMI nabízí množství kvalitních a na vědeckém výzkumu založených produktů bez kouře, které představují lepší volbu pro zdraví než pokračování s kouřením. Naše vize je, že jednoho dne produkty bez kouře zcela nahradí cigarety. Kouření cigaret způsobuje vážná onemocnění a vyvolává závislost. Je bez debat, že nejlepší rozhodnutí, které může každý kuřák učinit, je úplně přestat s užíváním tabáku a nikotinu.

 • PMI produkty bez kouře jsou určeny pro dospělé, kteří by jinak dál kouřili nebo používali jiné nikotinové produkty.  
 • Výrobky PMI bez kouře nenabízíme lidem, kteří nikdy nekouřili nebo neužívali nikotinové produkty, ani těm, kteří už s užíváním tabáku a nikotinu v jakékoliv formě přestali.
 • Naše produkty bez kouře nepředstavují alternativu k ukončení kouření ani nejsou navrženy jako pomoc při odvykání kouření.
 • Neplnoletí by neměli tabák nebo nikotin užívat v žádné formě.  

Přečtěte si více v našem materiálu Postupy pro správný přechod na PMI produkty bez kouře zde.

 

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ A POKYNY

Tabák a nikotin

 • VEEV náplně obsahují nikotin, který je návykovou látkou.
 • Používání IQOS VEEV a VEEV náplní není bez rizika. Nejlepším způsobem, jak snížit zdravotní rizika spojená s nikotinem, je zcela přestat tabák a nikotin užívat.
 • Někteří uživatelé IQOS VEEV hlásili nežádoucí účinky na zdraví, zejména (v abecedním pořadí) bolesti břicha, bolesti hlavy, malátnost, nevolnost, podráždění krku, podráždění úst, sucho v ústech, záchvaty kašle, závrať, zduření nosní sliznice, zvracení.
 • Výrobky obsahující nikotin by neměly používat osoby ohrožené či trpící srdečním onemocněním, diabetici nebo osoby trpící epilepsií či jiným onemocněním vyvolávajícím záchvaty.
 • Výrobky obsahující nikotin by se neměly používat během těhotenství nebo kojení. Jste-li těhotná, kojíte nebo se domníváte, že byste mohla být těhotná, měla byste tabák a nikotin zcela přestat užívat.
 • Zanechání kouření nebo přechod na IQOS VEEV a VEEV náplně nebo jiné výrobky obsahující nikotin, může vyžadovat úpravu dávkování některých léků (např. teofylinu, klozapinu, ropinirolu).
 • V případě dotazů, zda je vhodné s ohledem na váš stávající zdravotní stav používat IQOS VEEV nebo VEEV náplně se obraťte na odborníka ve zdravotnictví.

Výhradní použití náplní VEEV

 • Zařízení IQOS VEEV a VEEV náplně nakupujte pouze v prodejnách nebo v internetovém obchodě IQOS nebo od jiných autorizovaných prodejců.
 • Zařízení IQOS VEEV používejte pouze s náplněmi VEEV. Nikdy nepoužívejte IQOS VEEV s jinými náplněmi. Mohlo by to mít za následek zranění.
 • Neupravujte ani se žádným způsobem nepokoušejte doplňovat VEEV náplně ani nepřidávejte do VEEV náplně žádné látky. Mohlo by to mít za následek zranění.
 • Nepoužívajte tento produkt, pokud se zdá, že VEEV náplň je poškozená, zlomená nebo vytéká.

Před použitím produktu by si uživatelé měli přečíst úplné bezpečnostní upozornění a pokyny, které obsahují důležité bezpečnostní informace o používání produktu:
Bezpečnostní upozornění & Návod pro IQOS VEEV
Bezpečnostní upozornění & Návod pro VEEV náplně
Licenční smlouva k firmwaru

 

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Je používání IQOS nebo IQOS VEEV bezpečné nebo bez rizika?

Ne. I když úplný přechod na IQOS nebo IQOS VEEV představuje menší riziko pro vaše zdraví, IQOS a IQOS VEEV nejsou bez rizika a dodávají nikotin, který je návykový. Pokud máte obavy z účinků kouření na zdraví, nejlepší volbou je přestat tabák a nikotin užívat úplně. Přechod na IQOS nebo IQOS VEEV je však lepší volbou, než pokračovat v kouření.

TABÁKOVÉ A NIKOTINOVÉ NÁPLNĚ, KTERÉ SE POUŽÍVAJÍ SE ZAŘÍZENÍM IQOS, OBSAHUJÍ NIKOTIN, KTERÝ JE NÁVYKOVOU LÁTKOU. POUŽÍVÁNÍ ZAŘÍZENÍ IQOS PROTO NENÍ BEZ RIZIK. NEJLEPŠÍM ZPŮSOBEM, JAK SNÍŽIT ZDRAVOTNÍ RIZIKA SPOJENÁ S UŽÍVÁNÍM TABÁKOVÝCH A NIKOTINOVÝCH VÝROBKŮ, JE ÚPLNĚ PŘESTAT TABÁKOVÉ VÝROBKY A VÝROBKY S OBSAHEM NIKOTINU UŽÍVAT.