Czech

Důležité informace o IQOS

 

PMI nabízí množství kvalitních a na vědeckém výzkumu založených produktů bez kouře, které představují lepší volbu pro zdraví než pokračování s kouřením. Naše vize je, že jednoho dne produkty bez kouře zcela nahradí cigarety. Kouření cigaret způsobuje vážná onemocnění a vyvolává závislost. Je bez debat, že nejlepší rozhodnutí, které může každý kuřák učinit, je úplně přestat s užíváním tabáku a nikotinu.

 • PMI produkty bez kouře jsou určeny pro dospělé, kteří by jinak dál kouřili nebo používali jiné nikotinové produkty.
 • Výrobky PMI bez kouře nenabízíme lidem, kteří nikdy nekouřili nebo neužívali nikotinové produkty, ani těm, kteří už s užíváním tabáku a nikotinu v jakékoliv formě přestali.
 • Naše produkty bez kouře nepředstavují alternativu k ukončení kouření ani nejsou navrženy jako pomoc při odvykání kouření.
 • Nezletilí by neměli tabák ani nikotin užívat v žádné formě.

Přečtěte si více v našem materiálu Postupy pro správný přechod na PMI produkty bez kouře zde.

 

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ A POKYNY

Tabák a nikotin

 • Tabákové náplně obsahují nikotin, který způsobuje závislost.
 • IQOS a tabákové náplně nejsou bez rizika.
 • Nejlepší způsob, jak minimalizovat zdravotní rizika spojená s užíváním tabáku, je zcela přestat tabák i nikotin užívat.
 • Někteří uživatelé IQOS a tabákových náplní uváděli, že pociťovali bolest břicha, bolest na hrudi a pocit dušení, kašel, potíže s dýcháním, závratě, sucho v ústech, sucho v krku, zánět dásní, bolest hlavy, malátnost, ucpaný nos, nevolnost, podráždění úst, palpitace, podráždění krku a zvracení.
 • Výrobky obsahující nikotin by neměly užívat osoby ohrožené či trpící srdečním onemocněním, diabetici, osoby trpící epilepsií nebo jiným onemocněním vyvolávajícím záchvaty.
 • Výrobky obsahující nikotin by se neměly používat během těhotenství nebo kojení. Jste-li těhotná, kojíte nebo se domníváte, že byste mohla být těhotná, měla byste tabák a nikotin zcela přestat užívat.
 • Ukončení kouření či přechod na IQOS a tabákové náplně nebo na jiné výrobky obsahující nikotin mohou vyžadovat úpravu dávkování některých léků (např. theofylinu, klozapinu, ropinirolu).
 • V případě dotazů, zda je s ohledem na váš stávající zdravotní stav vhodné užívat IQOS a tabákové náplně, se obraťte na odborníky ve zdravotnictví.

Výhradní používání tabákových náplní HEETS

 • Zařízení IQOS a tabákové náplně nakupujte jen v prodejnách IQOS, v našem e-shopu nebo u jiných autorizovaných prodejců.
 • Zařízení IQOS používejte pouze v kombinaci s originálními tabákovými náplněmi.
 • Nikdy zařízení IQOS nepoužívejte v kombinaci s cigaretou nebo podobnými výrobky, které nejsou pro použití se zařízením IQOS schváleny, a tabákové náplně nijak neupravujte a nepřidávejte do nich žádné látky. Takové počínání by mohlo mít za následek zranění.

Uživatelé by si měli předtím, než začnou IQOS používat, přečíst plné znění textu bezpečnostní upozornění a pokyny, který obsahuje důležité bezpečnostní informace týkající se používání výrobku:
Bezpečnostní upozornění & Návod k IQOS 2.4+
Bezpečnostní upozornění & Pokyny k IQOS 3
Bezpečnostní upozornění & Pokyny k IQOS 3 MULTI
Bezpečnostní upozornění & Pokyny k IQOS 3 DUO
Licenční smlouva k firmwaru

 

Přečtěte si prosím také důležité informace ve FAQ zde.

Na našich webových stránkách najdete rovněž podrobnosti pro zákazníky, které vychází z níže uvedených zdrojů:

Studie* ukázaly, že spokojenost těch, kdo úplně přešli na IQOS, je srovnatelná s těmi, kteří nadále kouřili cigarety.
* Zdroj: Tříměsíční klinické studie prováděné v USA a Japonsku se 160 dospělými kuřáky v reálných podmínkách (ambulantně).

IQOS zanechává výrazně méně skvrn na zubech* než cigarety. Důležitá informace: Pokud na zubech už skvrny máte, přechod na IQOS zbarvení těchto skvrn nezmění.
* Zdroj: Neklinická laboratorní studie prováděná ve Švýcarsku na lidských zubech a nejběžněji používaných zubních kompozitech. Na rozdíl od podmínek v reálném světě nebyly tyto zuby vystaveny působení dalších látek způsobujících vznik skvrn, jako jsou káva, čaj či víno, které by jinak ovlivnily výsledky.

Kuřáci, kteří přešli na IQOS, uvádějí, že ve srovnání s vykouřením cigarety je nepříjemný pocit a pachuť v ústech podstatně menší.*
* Zdroj: Online průzkum provedený třetí stranou (výzkumnými agenturami) v letech 2015, 2016 a 2017 mezi 3 344 uživateli IQOS v Japonsku, Švýcarsku, Itálii, Rumunsku a Rusku.

TABÁKOVÉ A NIKOTINOVÉ NÁPLNĚ, KTERÉ SE POUŽÍVAJÍ SE ZAŘÍZENÍM IQOS, OBSAHUJÍ NIKOTIN, KTERÝ JE NÁVYKOVOU LÁTKOU. POUŽÍVÁNÍ ZAŘÍZENÍ IQOS PROTO NENÍ BEZ RIZIK. NEJLEPŠÍM ZPŮSOBEM, JAK SNÍŽIT ZDRAVOTNÍ RIZIKA SPOJENÁ S UŽÍVÁNÍM TABÁKOVÝCH A NIKOTINOVÝCH VÝROBKŮ, JE ÚPLNĚ PŘESTAT TABÁKOVÉ VÝROBKY A VÝROBKY S OBSAHEM NIKOTINU UŽÍVAT.