Czech

Používání lil SOLID 2.0

Používání zařízení lil SOLID 2.0 je opravdu snadné. Podívejte se sami.
Nejprve odsuňte horní kryt a vložte tabákovou náplň tabákovou stranou do zařízení. Stiskněte tlačítko na 2 sekundy. Zavibrování signalizuje spuštění zařízení  Nyní se zařízení předehřívá. To může trvat až 25 sekund. Jakmile je proces předehřívání dokončen, rozsvítí se LED kontrolka, zařízení znovu zavibruje a je připraveno k použití. Každé použití trvá až 5 minut nebo 14 potažení, podle toho, co nastane dříve. Zavibrováním a blikáním zařízení signalizuje poslední 3 potažení nebo 30 sekund, podle toho, co nastane dříve. Otočte tabákovou náplň třikrát nebo vícekrát ve stejném směru, vyjměte tabákovou náplň ze zařízení a zavřete kryt.
A je to. Vaše zařízení je připraveno k dalšímu použití, pokud chcete.
Je to tak snadné.

Nabíjení zařízení lil SOLID 2.0

Nabíjení vašeho zařízení lil SOLID 2.0 je opravdu snadné. Podívejte se sami.
Sledování stavu baterie je snadné. Během nabíjení stavová LED kontrolka bliká. Po nabití LED kontrolka zhasne. Pokud kontrolka svítí modře, úroveň nabití baterie se pohybuje mezi 100–60 %. Pokud je ledově modrá, úroveň nabití baterie se pohybuje mezi 60–30 %, stále máte energii. Pokud je oranžová, úroveň baterie se pohybuje mezi 30–1 %, měli byste zařízení nabít. Pokud kontrolka zařízení svítí červeně, baterie je vybitá a je třeba ji znovu nabít.
Je to opravdu snadné.

Čištění zařízení lil SOLID 2.0

Čištění vašeho zařízení lil SOLID 2.0 je opravdu snadné.
Před čištěním nezapomeňte své zařízení vypnout.
1. Na vašem duálním čističi otevřete nejprve stranu s čističem.
2. Odsuňte vrchní kryt zařízení.
3. Pomocí čističe očistěte nahřívací hrot.
4. Na vašem duálním čističi otevřete stranu s kartáčkem.
5. Pomocí čisticího kartáčku vyčistěte vnitřní prostor zařízení.
Pro optimální zážitek čistěte zařízení po každých 20 použitích. Můžete také provést tepelné čištění. Rychle stiskněte 5x tlačítko pro spuštění zařízení. LED kontrolka bude po dobu 90 sekund blikat oranžově. Jakmile je čištění dokončeno, kontrolka zhasne a zařízení dvakrát zavibruje.
Je to tak snadné.