Nahřívač

Vyzkoušejte následující kroky

Holder 3.0 - Diagnostic -1

IQOS 3 funguje v teplotním rozsahu od 0 °C do 50 °C.
V prostředí s nízkou teplotou zkuste nahřívač podržet alespoň 1 minutu v dlaních, aby se zahřál.

Holder 3.0 - Diagnostic -2

K aktivaci nahřívací čepele stačí, když tlačítko nahřívače jednou stisknete.
Jakmile kontrolka přestane blikat a svítí trvale, je zařízení připraveno k použití.
Po použití nemačkejte tlačítko nahřívače znovu, protože by se mohl vypnout.

Holder 3.0 - Diagnostic -2

IQOS čisticí tyčinkou očistěte konektor nahřívače (spodní část zařízení). 
Dbejte na to, aby byl konektor nahřívače úplně suchý.

Holder 3.0 - Diagnostic -4

Zkontrolujte, zda je kapesní nabíječka zapnutá*, připojená do elektrické zásuvky** a nabitá (stále svítí alespoň dvě bílé kontrolky).
Vložte nahřívač do kapesní nabíječky (nezapomeňte, že magnetický konektor nahřívače musí směřovat dolů) a počkejte 10 minut nebo dokud se nahřívač plně nenabije (horní kontrolka kapesní nabíječky svítí trvale bílým světlem).

* Stiskněte jednou tlačítko kapesní nabíječky a podívejte se, zda se kontrolky rozsvítí. Pokud ne, tlačítko opět stiskněte a přidržte 4 sekundy.
** USB konektory notebooků nemusí mít dostatečnou kapacitu k dobití vaší kapesní nabíječky, pokud je úplně vybitá.

Kapesní nabíječka

Vyzkoušejte následující kroky

Charger 3.0 - Diagnostics - 1

Zkontrolujte, zda váš napájecí adaptér nebo USB napájecí kabel nejsou poškozené. 
Pokud objevíte nějaké poškození, vyzkoušejte novou sadu adaptéru a kabelu.
Pro optimální nabíjení jsou zařízení IQOS určená pouze k použití s oficiálními a schválenými napájecími adaptéry IQOS.

Charger 3.0 - Diagnostics - 2

Ujistěte se, že kapesní nabíječka je přepnutá do polohy ON*. 
Zapojte ji do elektrické zásuvky** alespoň na 20 minut. Doporučujeme ji plně dobít, což trvá 2 hodiny.
* Stiskněte jednou tlačítko kapesní nabíječky a podívejte se, zda se kontrolky rozsvítí. Pokud ne, tlačítko opět stiskněte a přidržte 4 sekundy.
** USB konektory notebooků nemusí mít dostatečnou kapacitu k dobití vaší kapesní nabíječky, pokud je úplně vybitá.

Charger 3.0 - Diagnostics - 3

Resetujte svou kapesní nabíječku. 
Stiskněte a podržte tlačítko na kapesní nabíječce po dobu 8 sekund.
Všechny kontrolky se krátce rozsvítí a bíle zablikají. To znamená, že vaše zařízení bylo resetováno.

Charger 3.0 - Diagnostics - 4

IQOS čisticí tyčinkou očistěte konektor nahřívače (spodní část zařízení). 
Dbejte na to, aby byl konektor nahřívače úplně suchý.
Vložte nahřívač zpět do kapesní nabíječky (dbejte na to, aby magnetický konektor nahřívače směřoval dolů).