Nahřívač

Vyzkoušejte následující kroky

Multi - Diagnostics - 1

IQOS 3 MULTI funguje v teplotním rozsahu od 0 °C do 50 °C.
Pokud je okolní teplota nízká, zkuste zařízení alespoň 1 minutu podržet v dlaních, aby se zahřál.

Multi - Diagnostics - 2

K aktivaci nahřívací čepele* stačí, když tlačítko zařízení jednou stisknete.
Jakmile kontrolka přestane blikat a svítí trvale, zařízení je připraveno k použití.
Po použití nemačkejte tlačítko zařízení znovu, protože by se mohlo vypnout.
* Proces zahřívání začne, pouze pokud víčko nahoře zůstane otevřené.

Multi - Diagnostics - 3

Resetujte své zařízení.
Stiskněte a podržte tlačítko svého zařízení po dobu 8 sekund.
Všechny kontrolky se krátce rozsvítí a bíle zablikají. To znamená, že vaše zařízení bylo resetováno.

Multi - Diagnostics - 4

Ujistěte se, že je vaše zařízení zapnuté*. 
Zapojte ho do elektrické zásuvky** alespoň na 20 minut (víčko nahoře musí být zavřené). Doporučujeme zařízení plně dobít, což trvá 75 minut.
* Stiskněte tlačítko jednou a podívejte se, zda se kontrolky rozsvítí. Pokud ne, tlačítko opět stiskněte a přidržte 4 sekundy.
** USB konektory notebooků nemusí mít dostatečnou kapacitu k dobití vašeho zařízení, pokud je úplně vybité.

TABÁKOVÉ NÁPLNĚ, KTERÉ SE POUŽÍVAJÍ SE ZAŘÍZENÍM IQOS, OBSAHUJÍ NIKOTIN, KTERÝ JE NÁVYKOVOU LÁTKOU. POUŽÍVÁNÍ ZAŘÍZENÍ IQOS PROTO NENÍ BEZ RIZIK. NEJLEPŠÍM ZPŮSOBEM, JAK SNÍŽIT ZDRAVOTNÍ RIZIKA SPOJENÁ S UŽÍVÁNÍM TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ, JE ÚPLNĚ PŘESTAT TABÁKOVÉ VÝROBKY UŽÍVAT.