Nahřívač

Vyzkoušejte následující kroky

Multi - Diagnostics - 1

IQOS 3 MULTI funguje v teplotním rozsahu od 0 °C do 50 °C.
Pokud je okolní teplota nízká, zkuste zařízení alespoň 1 minutu podržet v dlaních, aby se zahřál.

Multi - Diagnostics - 2

K aktivaci nahřívací čepele* stačí, když tlačítko zařízení jednou stisknete.
Jakmile kontrolka přestane blikat a svítí trvale, zařízení je připraveno k použití.
Po použití nemačkejte tlačítko zařízení znovu, protože by se mohlo vypnout.
* Proces zahřívání začne, pouze pokud víčko nahoře zůstane otevřené.

Multi - Diagnostics - 3

Resetujte své zařízení.
Stiskněte a podržte tlačítko svého zařízení po dobu 8 sekund.
Všechny kontrolky se krátce rozsvítí a bíle zablikají. To znamená, že vaše zařízení bylo resetováno.

Multi - Diagnostics - 4

Ujistěte se, že je vaše zařízení zapnuté*. 
Zapojte ho do elektrické zásuvky** alespoň na 20 minut (víčko nahoře musí být zavřené). Doporučujeme zařízení plně dobít, což trvá 75 minut.
* Stiskněte tlačítko jednou a podívejte se, zda se kontrolky rozsvítí. Pokud ne, tlačítko opět stiskněte a přidržte 4 sekundy.
** USB konektory notebooků nemusí mít dostatečnou kapacitu k dobití vašeho zařízení, pokud je úplně vybité.