Novinky
Newspage_banner_alternatives

Alternativy ke kouření

Dopřejte si tabák bez kouře a popela s IQOS zařízením pro nahřívání tabáku.

Alternativy bez kouře

Dospělým kuřákům se dnes vedle kouření cigaret otevírají i alternativy bez kouře. Pokud jste dospělý kuřák a chcete nahradit kouření, jsou tyto informace určeny právě pro Vás.

Jaké jsou alternativy ke kouření?

Existují dvě hlavní skupiny náhražek cigaret: zařízení na nahřívaný tabák (tabák nespalují, ale nahřívají) a elektronické cigarety.

Zařízení na nahřívaný tabák jako alternativa ke kouření

Zařízení pro nahřívání tabáku jsou bezdýmné alternativy ke kouření. Využívají skutečný tabák, který je speciálně zpracován do podoby tabákových náplní. Tabákové náplně se poté vloží do zařízení, kde inovativní technologie nahřívá tabák na specifickou teplotu. Tato teplota není tak vysoká, aby docházelo ke spalování tabáku. Stejně jako u elektronických cigaret nevzniká při nahřívání tabáku žádný kouř. Některá zařízení pro nahřívání tabáku využívají externí zdroj ohřevu, což znamená, že tabáková náplň je nahřívána povrchově zvnějšku. V takovém případě se jako první nenahřívá tabák v náplni, ale papírový obal tabákové náplně. To může mít vliv na chuť. Jiná zařízení pro nahřívání tabáku, jako je právě IQOS, obsahují keramickou čepel se zlatem a platinou. Tabáková náplň se nasune na čepel a ta pak nahřívá tabák přímo z jádra. Tabák se v tomto případě nahřeje jako první, což přináší konzistentní chuť a požitek.  

E-cigarety jako alternativy ke kouření

E-cigarety představují další alternativu bez kouře, ale nevyužívají skutečný tabák. Jedná se o elektronické výrobky, které místo tabáku ohřívají a odpařují e-liquid při teplotě od 100 do 250 °C. Většina využívá systém knotu a žhavicí spirály, kde knot nasává e-liquid na žhavicí spirálu. Ta e-liquid ohřívá a vzniká aerosol. Aerosol je ze zařízení vdechován náustkem. Při kouření e-cigaret tak nevzniká žádný kouř.

Užívání e-cigaret se také někdy označuje jako vaping a e-cigarety jako vapingové systémy. Některé z e-cigaret mají otevřený systém nádržky, který je plně přizpůsobitelný. Jiné e-cigarety mají uzavřené systémy vapingu a mohou být na jedno použití, s možností dobíjení nebo s výměnnými náplněmi e-liquid (cartridge).

Jak se liší zařízení na nahřívaný tabák od kouření cigaret?

Hlavní rozdíl mezi alternativami kouření, jako je např. nahřívaný tabák, a běžným kouřením cigaret spočívá v tom, že se tabák nespaluje, ale nahřívá. Aby bylo možné kouřit běžné cigarety, musíte je nejprve zapálit. Hořící konec cigarety dosahuje teploty kolem 600 °C a více. Většina škodlivých chemických látek v cigaretovém kouři pochází právě z tohoto spalování.

Bezdýmné alternativy ke kouření, jako jsou právě e-cigarety či nahřívaný tabák, spalování tabáku vylučují. E-cigarety žádný tabák neobsahují, takže k jeho spalování docházet ani nemůže. U zařízení na nahřívaný tabák se tabákové náplně nahřívají, tedy nespalují. Výsledkem je, že nevzniká žádný kouř, pouze aerosol. Díky eliminaci spalování produkuje IQOS zařízení aerosol, který obsahuje o 95 % méně škodlivých látek ve srovnání s cigaretami*. To nemusí nutně odpovídat snížení rizika o 95 %. Užívání IQOS není bez rizika.

Eliminace spalování u alternativ cigaret přináší i další výhody – IQOS neprodukuje žádný popel ani kouř, tudíž nepředstavuje riziko popálení osob, oblečení nebo nábytku. Díky IQOS si dospělí kuřáci mohou užívat nikotin a jedinečnou chuť nahřívaného tabáku se všemi dalšími výhodami, které tato alternativa ke kouření přináší.

Pro dospělé kuřáky, kteří hledají alternativy cigaret, je IQOS lepší volbou než pokračování v kouření.

Důležitá informace: Užívání IQOS není bez rizika.

*„O 95 % méně“ představuje průměrné snížení hladin řady škodlivých chemických látek (kromě nikotinu) ve srovnání s kouřem z referenční cigarety (3R4F). Viz Důležité informace na IQOS.com.

Porovnejte všechna IQOS zařízení

TABÁKOVÉ A NIKOTINOVÉ NÁPLNĚ, KTERÉ SE POUŽÍVAJÍ SE ZAŘÍZENÍM IQOS, OBSAHUJÍ NIKOTIN, KTERÝ JE NÁVYKOVOU LÁTKOU. POUŽÍVÁNÍ ZAŘÍZENÍ IQOS PROTO NENÍ BEZ RIZIK. NEJLEPŠÍM ZPŮSOBEM, JAK SNÍŽIT ZDRAVOTNÍ RIZIKA SPOJENÁ S UŽÍVÁNÍM TABÁKOVÝCH A NIKOTINOVÝCH VÝROBKŮ, JE ÚPLNĚ PŘESTAT TABÁKOVÉ VÝROBKY A VÝROBKY S OBSAHEM NIKOTINU UŽÍVAT.